Blachy konstrukcyjne o podwyższonej wytrzymałości w stanie ulepszonym cieplnie S690QL / 1.8928

Blachy konstrukcyjne o podwyższonej wytrzymałości w stanie ulepszonym cieplnie.

Przykładowa specyfikacja materiałowa dla gatunku S690QL z huty ILSENBURGER GROBBLECH w języku angielskim i niemieckim.

Instrukcja obróbki stali o wysokiej wytrzymałości z huty ILSENBURGER GROBBLECH w języku angielskim i niemieckim.

 

Norma:

PN-EN 10025-6:2019

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych

Część 6Warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w stanie hartowanym i odpuszczonym

Zastosowanie:

Wszelkie konstrukcje narażone na duże obciążenia a także te zastosowania gdzie zależy nam na zmniejszeniu wagi danej konstrukcji np. żurawie, wysięgniki, dźwigi, mosty.

Obróbka:

Gatunek S690QL cechuje dobra podatność na obróbkę, jednak w celu osiągnięcia dobrych rezultatów szczególnie w przypadku spawania, cięcia i gięcia należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji obróbki.

Skład chemiczny według analizy wytopowej zgodnie z PN-EN 10025-6:2019:

C % max Si % max Mn % max P % max S % max
0,20 0,80 1,70 0,020  0,010
N % max B % max Cr % max Cu % max Mo % max
0,015 0,0050 1,50 0,50 0,70
Nb % max Ni % max Ti % max V % max Zr % max
0,06 4,0 0,05 0,12 0,15

Maksymalny współczynnik węgla na podstawie analizy wytopowej:

CEV = C+Mn/6+ (Cr+Mo+V)/5 + (Ni + Cu)/15

Zakres grubości ≤50 >50 ≤100 >100 ≤200
Cev % max 0,65 0,77 0,83

Własności mechaniczne – rozciąganie:

Zakres grubości ≥3 ≤50 >50 ≤100 >100 ≤ 200
Granica plastyczności ReH MPa ≥690 ≥650 ≥630
Wytrzymałość na rozciąganie Rm MPa 770-940 760-930 710-900
Wydłużenie A5 % ≥14 ≥14 ≥14

Własności mechaniczne – udarność:

Temperatura ˚C 0 -20 -40
Udarność KV[J] na próbkach wzdłużnych ≥50 ≥40 ≥30
Udarność KV[J] na próbkach poprzecznych ≥35 ≥30 ≥27

Oferta

W swojej ofercie oprócz typowego gatunku S690QL posiadamy także gatunki które na nim bazują ale są produkowane pod nazwami własnymi przez huty i zazwyczaj mają jeszcze lepsze właściwości np. dotyczące możliwej obróbki mechanicznej. Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem w celu optymalnego wyboru dla Państwa potrzeb.

Kontakt