Compliance

Zgodne z prawem postępowanie i etyczne zachowanie są podstawą działalności Universal – Stal Sp z o.o., i stanowią niezbędną podstawę naszego wspólnego sukcesu jako firmy z Grupy Salzgitter.

Częścią naszej kultury korporacyjnej jest uczciwa i oparta na zaufaniu współpraca, poszanowanie podstawowych, ogólnie uznanych wartości w kontaktach z innymi ludźmi oraz uczciwe postępowanie.

Odpowiedzialne działanie w sensie zgodnego z prawem i etycznego zachowania jest istotną wytyczną dla działalności biznesowej Universal – Stal Sp z o.o, a tym samym dla trwałego sukcesu przedsiębiorstwa.

Informacje na temat Compliance oraz systemu informowania o nieprawidłowościach w obszarze biznesowym Grupy Salzgitter można znaleźć tutaj (EN).

Informacje na temat Compliance w Salzgitter AG i systemu informowania o nieprawidłowościach Grupy Salzgitter można znaleźć na stronie Salzgitter AG (EN).

Kodeks postępowania koncernu Salzgitter – do pobrania tutaj