Dodatkowo na zapytanie oferujemy usługi:

Badania wytrzymałościowe, nieniszczące, metalograficzne i składu chemicznego np.:
– Próba wytrzymałościowa
– Badania udarności w podwyższonej, pokojowej i obniżonej temperaturze oraz po starzeniu
– Badanie własności plastycznych w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu – odporności na pękanie lamelarne (próba Z – Z15, Z25, Z35)
– Próba spawalności wg SEP 1390
– Pomiary twardości
– Badania ultradźwiękowe

Współpracujemy także z towarzystwami kwalifikacyjnymi m.in:

-TÜV

-LR ( Lloyd’s Register of Shipping )

-BV ( Bureau Veritas )

-DNV GL ( Det Norske Veritas Germanischer Lloyd )

-CCS ( China Classification Society )

-PRS ( Polski Rejestr Statków )

-ABS ( American Bureau of Shipping )

-UDT ( Urząd Dozoru Technicznego )

-TDT ( Transportowy Dozór Techniczny )